WEB ASYA
Neler yeni

Kali linux temel komutlar

EmreZeriX

Usta Üye
Katılım
6 Eyl 2021
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Web sitesi
gelaltakipci.com
WA
163

EmreZeriX

Usta Üye
Katılım
6 Eyl 2021
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Web sitesi
gelaltakipci.com
a2ps: ASCII dosyalarını Postscript formatına çevir
acroread: AcrobatReader pdf-dosyalarını görebilmek için gerekli olan program
alias: Komuta başka bir isim ver
apropos: Belli bir kelimeyi man sayfalarında ara
ar: Arşiv oluşturmak oluşturulmuş bir arşivi çalışmak ya da açmak için
arch: Processor’un yapısı hakkında bilgi ver
arp: Host ve IP numarasını göster. (arp = adress resolution protocol)
Basename Komutu Kullanımı|basename: Bir dosyanın gerçek ismini ver (Üst dizinleri göstermeden)
bash: Bourne Again Shell -> Linux’un standart shell’i
batch: Komutu ya da komutları daha sonra ki bir zamanda çalıştır (bknz. at)
bg: Bir programı Ön planda çalıştır
break: Bir blogu belli bir koşuldan terk et (bknz. continue)
bunzip2: (bknz. bzip2)
bzip2: Bir arşivleme programı
cal: Aktuel takvimi göster
calender: Bir randevu hatırlatma programı
case: Çoklu seçeneklere ayırma komutu
cat: Dosyayı monitöre ver
cc: C derleyicisi (C-compiler)
cd: Dizin değiştir
cdrecord: CD kopyalama tool’u
chfn: Finger bilgilerinde değişiklik yap
chgrp: Grup değiştir
chmod: Bir dosyanın haklarını değiştir
chown: Bir dosyanın sahiplerini değiştir
chroot: Bir komutu Özel bir root dizininde çalıştır
chsh: Standart shelli değiştir
clear: Monitörü temizle
continue: Bir bloku belli bir koşuldan sonra terk etme ve kaldığın yerden devam et.
cmp: İki dosyayı karşılaştır (bknz. comm diff)
comm: İki dosyayı satır satır karşılaştır (bknz. cmp diff)
cp: Dosyayı kopyala
csh: C-Shell -> Yapısı biraz C diline benzeyen bir shell programı
csplit: Bir dosyayı parçalara ayır
cut: Bir dosyadan belli sütunları kes
date: Aktuel zamanı göster
deluser: Kullanıcı sil
delgroup: Grup sil
df: Bellekte ne kadar bos yer olduğunu göster
diff: Iki dosya arasındaki farkları göster (bknz. cmp comm)
do: Belli bir koşuldan sonra bir komutu ya da komut bloğunu çalıştır
done: do bloğunun bitimi (bknz. do)
du: Bir dosyanın ya da dizinin bellekte ne kadar yer kapladığını göster
echo: Harf dizisini monitöre yaz
ed: Bir editör programı
egrep: Bir dosyanın içinde belli bir harf dizisini ara(bknz. fgrep. grep)
eject: Medium’u dışarı ver mesela CDROM
emacs: Bir editör programı
elif: if koşulunun sağlanmadığı zaman devreye sokulan başka bir if koşulu
else: if koşullarının sağlanmadığı zaman devreye sokulan başka komutu
env: Bütün sistem değişkenlerini göster
esac: case seçeneklerinin bitimi (bknz. case)
exec: Komutu çalıştır
exit: Shell’den çıkma komutu
export: Sistem değişkeninin tanımlanması
expr: Matematik ifadesini hesapla
false: Boolean tipinde “yanlış” değeri
fdformat: Disket formatla
fdisk: Belleği bölme programı
fg: Programı ön plana al
fgrep: (bknz. egrep grep)
fi: if koşulunun sonu (bknz. if)
file: dosya hakkında bilgi ver
find: Belli bir dosyayı dizinlerde ara
finger: Sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster ya da kullanıcı hakkında bilgi ver
for: Belli komutları belli bir koşula kadar döngü seklinde çalıştır
ftp: Dosya transfer programı (ftp = file transfer protocol)
fvwm: Linux için yapılmış bir masaüstü programı (bknz. fvwm2 gnome kde …)
fvwm2: (bknz. fvwm)
g++: C++ derleyicisi (C++ compiler)
gcc: GNU C derleyicisi
GNOME|gnome: (bknz. fvwm)
Grep Komutu Kullanımı|grep: (bknz. egrep, fgrep)
groupad: Yeni bir grup oluştur
groupdel: Grup sil
groupmod: Grup üzerinde değişiklikler yap
groups: Kullanıcının bağlı olduğu grupları göster
grub: Bir çeşit Linux Bootloader (bknz. lilo)
gunzip: (bknz. gzip)
gvim: vi editörünün GUI (graphical user interface: grafiksel kullanıcı arayüzü) versiyonu
gzip: Bir arşivleme programı
halt: Sistemi durdur
head: Bir dosyanın ilk satırlarını göster (standart 10 satır) (bknz. tail)
help: Shell komutlarını göster
history: Kullanıcını o zamana kadar kullandığı komutları göster
host: Bir bilgisayarın adını sor
hostid: sistemin host kimliğini göster
hostname: sistemin host adını göster
httpd: Apache server’i başlat
httpd2: Apache 2 server’i başlat
id: Kullanıcını kullanıcı kodunu bağlı olduğu grupların kodunu göster
if: "eğer” kontrolu
ifconfig: Ağ kartını ayarla
init 0: Sistemi kapat ( bknz. halt shutdown poweroff)
init 1: Sistemi tek kullanıcılı modus’a geçir (bknz. init S init s)
init 2: Sistemi lokal çok kullanıcılı modus’a geçir
init 3: Sistemi tam ağa bağlı şekilde ve çok kullanıcılı modus’a geçir
init 5: Sistemi tam ağa bağlı şekilde çok kullanıcılı ve GUI’li modus’a geçir
init 6: Sistemi yeniden başlat
init S: (bknz. init 1)
init s: (bknz. init 1)
jar: Java arşiv
java: Java Virtual Machine (JVM)
javac: Java Compiler
javadoc: Java dokümanları oluştur
kopete: Bir KDE multiple messenger programı
kill: İşlemi bitir
killall: Bütün işlemleri bitir
make: C programını belli bir kurala göre derleyen komut
man: Manual sayfalar dokümanları
mcedit: Bir editör programı
mkdir: Yeni bir dizin oluştur
modprobe: Kernel’a bir modüle eklemek ya da ondan silmek için
Mozilla Firefox|mozilla: Bir internet tarayıcı
more: (bknz. less)
mount: Bir aleti bağla
mv: Dosyayı kaydır ya da ismini değiştir’
mysql: MySQL veritabani programı
nedit: Bir editör programı
newgrp: Yeni bir gruba gir
netstat: Ağ bağlantılarını görüntüle
netscape: Bir internet tarayıcı
nl: Bir dosyayı satırları numaralandırarak göster
nslookup: DNS (domain name system) sorgusu
opera: Hızlı bir internet tarayıcı
passwd: Şifre değiştir
perl: PERL interpreter
pgrep: Çalışan bir sürecin kendine özel id numarasını bul
PHP|php: PHP interpreter
pine: Bir mail programı
ping: Baska bir bilgisayara ulaşabilme sorgusu
poweroff: Sistemi kapat (bknz. init 0)
ps: Calisan işlemleri göster
pwd: İçinden bulunulan dizini göster
quanta: Güzel bir HTML editörü
read: Shell’de monitörde girilen girdiyi oku
reboot: Sistemi yeniden başlat (bknz. init 6)
reset: Shell ayarlarını eski ayarlara getir
return: Bir fonksiyonun hesapladığı değeri geri vermesi için gereken komut
rlogin: Uzaktaki bir bilgisayara bağlan (bknz. Telnet)
rm Komutu Kullanımı|rm: Dosyayı sil
rmdir: Dizini sil (dizinin bos olması şartı ile)
rpm: Redhat Packet Manager (ama genelde bütün Linux distroları tarafından desteklenir)
select: Seçenek secimi
set: Değer ver
sh: Bourne kabuğu
shift: Kaydır
shutdown: Sistemi kapat (bknz. init 0)
then: if koşulu sağlanıyorsa bundan sonraki komutları çalıştır
time: Bir komutun ne kadar süre harcadığını göster
test: Bir koşulu test et
top: İşlemleri görüntüle
touch: Dosyanın değiştirilme zamanını değiştir
traceroute: Router takibi
true: Boolean tipindeki “doğru” değeri
umask: Bir dosya için standart haklar belirle
uniq: Sıralanmış bir dosya içinde birden fazla ayni satırları ele
umount: Bağlanmış bir aleti sistemden geri çöz (komutun ismi “unmount” değil)
unalias: alias’la değiştirilmiş komut aliaslarını geri cevir
unrar: Bir Arşivleme programı
until: Bir komutlar bloğunu belli bir koşula kadar uygula
unzip: Arşiv programı
useradd: Sisteme yeni bir kullanıcı ekle
userdel: Sistemden bir kullanıcı sil
users: Su anda sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster
Vi Editörü|vi: Bir metin editörü
vim: Bir editör programı
visudo: sudoers dosyası üzerinde çalış
w: Hangi kullanıcının o anda hangi komutu çalıştırdığını ya da hangi programı kullandığını göster
wait: Belli bir işlemi bekle
wall: Bütün kullanıcılara mesaj yolla
wc: Harf kelime ve satir sayma komutu
wget: Belli bir sayfa içeriğini ağdan yerel PC ye indir
whatis: Bir komutun ne ise yaradığını göster
whereis: Ara
which: Ara
while: Komutları belli bir koşula kadar döngü halinde çalıştır
who: Sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster (bknz. finger w)
whoami: Kullanıcının kendisi hakkında bilgi
windowmaker: Bir destkop
wine: Windows Emulator programı
wish: Pencere kabuğu
write: Bir kullanıcıya mesaj gönder
xanim: Bir media player
XMMS: *** player
xterm: X Terminal
yast (sadece SuSE): Sistem ayarları yapmak için GUI’siz bir tool (yet another setup tool)
yast2 (sadece SuSE): Sistem ayarları yapmak için GUI’li bir tool
you (sadece SuSE): YaST online update
zip: Arşivleme programı